Wat 4 Work

WAT4Work 2

Sinds 2015 is er de ‘Wet werk en Zekerheid’.

U bent zonder werk en ontvangt een uitkering.
Al de inspanningen leiden niet tot het gewenste resultaat.
Wellicht de hoogste tijd om de regie in eigen handen te nemen.
Tijd voor realisatie van uw Wensen, Ambities en Talenten.
Tijd voor samen met WAT4Work!

WAT4Work biedt individuele begeleiding, coaching, ondersteuning in re-integratietrajecten en bij mobiliteitsdiensten en outplacement.

Daarnaast verzorgt WAT4Work workshops, trainingen en stagetrajecten.

Wie zijn Wij

Sandra

‘Wie wil groeien vindt een weg.
Wie niet wil groeien vindt een excuse’

Ozlem

attachment-1

‘Vind voor mij de leuke baan.
En ik hoef nooit meer te werken’

Jan

‘Kijk zonder te weten.
Luister naar wat je ziet’

Onze Missie

De Missie

WAT4Work gaat over en voor mensen met ambities en talenten

Het Doel

WAT4Work re-activeert de latente en manifeste kwaliteiten van haar clienten om een passende functie te verkrijgen in een passende omgeving door maatwerk, gericht op resultaat.

Werkwijze

Hoe Werken Wij?

WAT4Work onderscheidt de volgende stappen:

– Kennismaking
– Intakegesprek (EVC, ervaringen, …)
– Behoefte-analyse (soort en aard van functie, werkomgeving, arbeidsduur, …)
– Doelstelling bepaling
– Procesbeschrijving en Tijdsbepaling
– Jobfinding
– Nazorg (bij resultaat)

De stappen binnen het re-integratietrajecten worden in maximaal 6 maanden doorlopen.
WAT4Work hanteert de principes van Supported Employment en Eigen Initiatief Methode.
Dit houdt in dat u in elke fase participeert door middel van actieve betrokkenheid en inzet.

Kosten

Na 4 gesprekken ontvangt u eenmalig een factuur van € 350,00, excl BTW.
Dit is voor administratie- en reiskosten en overige voorzieningen.
Indien u, om welke reden dan ook, afziet van verdere begeleiding behoeft u niet te betalen.

Indien het traject, na 6 maanden, met succes wordt afgerond door middel van aanvaarding van een passende functie van minimaal 24 uur per week, ontvangt u de volgende factuur.
De hoogte van deze factuur is gelijk aan een netto maandloon, excl BTW. Dit bedrag mag u desgewenst in 6 termijnen voldoen.
In voorkomende situaties aanvaardt u binnen 3 maanden na beëindiging van het traject alsnog een functie. In dat geval ontvangt u alsnog een factuur van 50% van uw netto maandsalaris.
Indien het traject niet resulteert in een plaatsing krijgt u geen factuur.

Wilt u meer informatie?

Gebruik het contactformulier voor uw vragen of opmerkingen.
Wij reageren zonodig binnen 48 uur.

Contact

Doelgroepen

De doelgroepers zijn:
– 40-Plussers;
– Wajongeren en
– Werkzoekenden in een 2e spoor- of Outplacementtraject.

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw bericht

Contact Informatie

Breda
Takkebijsters 9a, 4817 BL
T 06 33346948
info@prinsenadvies.nl.

Overige vestigingen:

Zwolle
Amer 112, 8032 GR
t 06 29626175
info@jobinprogress.nl.

Eindhoven
Calaislaan 9, 5627 NC
t 06 57692650
o_durmaz@hotmail.com.

In Samenwerking Met

Prinsen Advies

Job In Progress

KAC Zwolle

Job Desire